FA 434-2
Fonó, 2019
Vonalkód: 5 998048 543427
Ár:
3000Ft (9 EUR)

A Wings c. lemezen – magyarul talán az Angyalszárnyak címet viselhetné – a Szent Efrém Férfikar megpróbál a saját hangvételével és stílusában az angyali kórushoz csatlakozni. A lemezcím a testnélküli mennyei erők „legföldibb” attribútumát, a szárnyukat idézi föl, melyekkel oly gyorsan és hatékonyan viszik el a segítséget mindenfelé a nagyvilágba. Afrika, Amerika, Ázsia és Európa szakrális dallamai visszhangozzák ezen a lemezen az emberi választ, köszönetet: az esendő hívőnek hol bensőséges, hol ujjongó, hol imádságos, hol örömteli, hol áhítatos lelkületű zenéi, amelyeket – úgy reméljük – az angyalok és az angyalok Ura is derűs mosollyal fogad… „Már azért is bízunk ebben, mert hosszas keresgélés után a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok templomot találtuk a legalkalmasabbnak a felvétel elkészítésére. Az énekeket pedig pár nappal november 8-a után kezdtük el rögzíteni, ami a keleti egyházban Szent Mihály és Gábor arkangyal, valamint az összes égi erők nagy ünnepe.” – írják az alkotók


A Szent Efrém Férfikar, Magyarország legnépszerűbb vokális férfikórusa második lemezét adja ki a Fonó gondozásában. A korábbi közösen létrehozott album a Felczak lemezek sorában a Benedicamus című lemez volt.
„Az angyalok dicsérete a mi kötelességünk – olvassuk Aranyszájú Szent János (344-407), Konstantinápoly érsekének angyalokról mondott beszédében –, mert ők a Teremtő dicsőségét zengik, s az ő szeretetét és kegyelmét tárják az emberek elé.” A zsidó-keresztény üdvtörténet misztikus lényei ők, akik több más, nagy világvallás tanításában is fontos szerepet töltenek be, s akiket a bizánci egyházban és terminológiában „testnélküli mennyei erőkként” említünk. Állandó emléknapjuk a hétfő, tehát rögtön az Úr napja utáni első napon minden héten róluk emlékezünk meg, segítségüket kérvén emberi életünkhöz.


Kilenc angyali rendről ír a Biblia – legismertebbek közülük talán a kerubok és a szeráfok - akik az Úr parancsait eljuttatják az emberiséghez, vigyáznak ránk, segítenek minket, ám egyúttal mennyei feladatukat sem hanyagolják: az Istennek szüntelen dicsőítő éneket zengenek. A bizánci „mise” – Aranyszájú Szent János Liturgiája – egyik fontos, misztikus része a Kerub-ének, vagy Kerub-himnusz, amely alatt az előkészített kenyér és bor az oltárra kerül. Szövege: Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk és az elevenítő Háromságnak háromszorszent éneket ajánlunk: tegyünk félre mostan minden földi gondot.
Nagyon fontos felhívás ez, hiszen enélkül nem tudjuk teljességgel átadni magunkat az örök liturgiának, s bekapcsolódni az angyalok énekébe: Szent, szent , szent a Seregek Ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel, Hozsanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő, Hozsanna a magasságban!” (részlet a lemezborítóról)
A Wings c. lemezen angol, arámi, egyházi szláv, görög, hindi, latin, magyar, galikoportugál, sotho, szárd, szerb és ukrán nyelven találunk imákat.
Három ún. harang-ima is hallható a lemezen. Ezek a hangolt csengők nyilvánvalóan az imádásra való felhívás eszközei, s elválasztják, illetve összekötik a szakrális himnuszokat, a Szent Efrém Férfikar fellépéseinek állandó hangszerei.

Program:
1. Kae Le Kae - sotho gospel - Bubnó Márk feldolgozása
2. Bubnó Tamás: 127. Zsoltár
3. Archiminia - görög újévköszöntő kalanta
4. Aboun d’bashmayo /Mi Atyánk arámi nyelven . Bubnó Tamás feldolgozása
5. Grigory Lvovsky: Gospodi pomiluj / Uram irgalmazz / Lord have mercy
6-7. Shchedryk - Philipp György és Silló György feldolgozásai
8. Dormi Pizzinu - szardíniai altató
9. Alfonso X el Sabio: Rosa Das Rosas
10. Alfonso X el Sabio: Santa Maria Amar
11. Trishagion az Athosz-hegyről
12. Bubnó Lőrinc: Harang ima
13. Sáry László: Zsoltárkánon
14. Könyörögjünk Keresztyének - az Eperjesi Graduálból
15. Bubnó Lőrinc: Harang ima
16. Jan Levoslav Bella: Tu Es Petrus
17. Ragupathi Raghav Raja Ram / Bubnó Márk feldolgozása
18. As I Went Down - amerikai népi dallam, Bubnó Márk feldolgozása


Előadók:
Szent Efrém Férfikar
művészeti vezető: Bubnó Tamás
A Férfikar tagjai: Bubnó Tamás, Pechan Kornél, Bubnó Márk, Balázs Edgár, Oláh Marcell, Nagy Bertalan, Tóth Péter, Bubnó Lőrinc


Produkciós adatok:
A felvétel 2018. november 14-18. között készült a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban.
Hangmérnök, zenei rendező: Kádár Mihály, Soundwork.hu
A felvétel a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készülhetett el.
A felvétel 2018. november 14-18. között készült a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok-templomban.

Hangmérnök, zenei rendező: Kádár Mihály (Soundwork.hu)
Fotók: Orbán Domonkos – ODPictures.

A borítón Albrecht Dürer: Az európai szalakóta szárnya (1502) című festményének részlete látható. (Albertina, Bécs)