FA 445-2
Fonó, 2019
5 998048 544523
Ár:
3000Ft (9 EUR)

Rokon hangszerek szólalnak meg, a formáció programja mégis rendkívül egyedi, amelynek alapja e három hangszer eddig jószerével ismeretlen együtthangzása. Repertoárjuk az autentikus népzenére épül, amelyet nyitottan, kreatívan és alázattal gondolnak újra, formálnak saját képükre. Muzsikájukat a virtuozitás, innováció és tradíció egyaránt jellemzi.


Az Este nálunk címválasztás az általuk képviselt kamarazenei hangzás meghittségére, családias jellegére utal. A felvett zenei anyag az elmúlt évek munkájának, zenei élményeinek, koncertjeinek köszönhetően a kezük alatt kristályosodott ki, és bár egyes számok szinte a zenekar alapításával egyidősek, vannak olyanok is, amelyeket egyenesen a felvételre készítettek. Az instrumentális virtuóz táncdallamok mellett egyenlő arányban kapott helyet a lírai, vokális megszólalás is, amelyet a gondos és igényes szöveg- és dallamválasztás jellemez.


„Bár ez a három hangszer a hagyományos kultúra keretein belül – minden bizonnyal – nem találkozott egymással, ennek ellenére mi megpróbáljuk elképzelni ezt a kivételes helyzetet, és megőrizve hangszereink egyedi játékstílusát, egységes hangzásvilágot alakítunk ki.”


A citera a Kárpát-medencében általánosan elterjedt, ismert hangszer, míg a koboz és a tambura ennél specifikusabb. A koboz elsősorban a moldvai, bukovinai dallamokat és a keleti hangzásvilágot képviseli, a tambura pedig a délszláv népzenei elemeket jeleníti meg.


„Három, rokonhangszereken játszó tehetséges, rokonszenves fiatal e CD közreadásával arra vállalkozik, hogy mindannyiunk számára bebizonyítsa: a húros hangszerek megszólaltatásának ősi, pengetéssel megoldott módja ma is lehetőséget ad korszerű dallam és hangzásinvenció megfogalmazására. (…) Nem ismerünk olyan néprajzi tájegységet, ahol a citera - koboz - tambura hármasa tradicionális zenekari típusban egyesülhetett volna. Ugyanakkor tudjuk, a citera bármely alkalmi társulás kiinduló hangszere lehet, így mégiscsak lehetőség kínálkozik változatos összeállításokra. A trió ezt – nagyon helyesen – ki is aknázza, amikor az énekhangokra bízott történetek elmesélésébe bağlamát, darbukát, harmonikát, dorombot (pengetni kell ezt is) von be. A mesék egyszer Naszreddin Hodzsa máskor Apor Lázár alakját, máskor szerelmesek bánatát, furfangos menyecskék történetét idézik. Végtére a kiindulópontként szolgáló népzenei dallamok számára otthonos környezetet biztosítottak az értő kezek: érdekes szólamvezetésekkel, frissességet adó etnikai kitekintéssel, ügyes hangszerelési ötletekkel, ritmikai gazdagsággal, zenei érettséggel pengették szép és zengő hangú hangszereiket.” (Eredics Gábor zenei rendező)

1. Gergelyes 4’22
2. Kólók 3’42
3. Este nálunk 5’12
4. Kecskés 4’54
5. Guzsalyas 4’35
6. Régi-új táncok 3’53
7. Jaj 5’20
8. Nagyutcai szerelem 5’58
9. Virágom 4’30
10. Bukovinai házasélet 6’24
Total 48’50

BERTA ALEXANDRA
citera, ének • zither, vocals
CSENKI ZALÁN
koboz • cobza
HORVÁTH BÁLINT
basszprím tambura, cselló tambura • alt and cello tambura

Közreműködő zenésztársak • Contributing musicians:
Boros-Guessous Majda Mária – ének, saz • vocals, saz
Boros Gerzson Dávid – doromb, darbuka, csörgő • Jew’s harp, darbuka, rattle
Csasznyi Imre – basszprím tambura, ének • alt tambura, vocals
Réti Benedek – harmonika • accordion
Zenei rendező • Musical director: Eredics Gábor
Hangmérnök • Sound engineer: Glaser Péter
Felvétel • Recording: Supersize Recording Studio, Törökbálint 2019.
Keverés és mastering • Mastering and mixing:
River House Studio Szigetszentmiklós, 2019.
Fotó • Photography: Váradi Levente (Lumidance)
Fordítás • Translation: Berta Viktor
Grafika • Graphics: Tóth Gábor
Kiadó: Fonó Budai Zeneház, www.fono.hu

A lemez a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program támogatásával jelent meg.

Elérhető letöltések: