Kiadó és kiadás éve:  Fonó, 2023
Termékkód: FA -531-2
Ár:
3000Ft (9 EUR)

Az 1914-es áprilisi Maros-Torda megyei utazás volt Bartók Béla utolsó nagy erdélyi gyűjtőútja az I. világháború kitörése előtt. A pár hónappal később kezdődő világégés, s az azt követő történelmi folyamatok végleg elsöpörték a parasztzenének azt az állapotát, melyet az itt készített felvételek őriznek. A Bartók 1914 lemez ennek a zenei anyagnak állít emléket. A lemezen közreműködik a térség népzenéjével kiemelten foglalkozó Magos együttes, Dumitru Toderic felsőrépai adatközlő prímás és Várallyay Fülöp zongorista, az album zenei rendezője Salamon Soma.

Bartók 1914 áprilisában az erdélyi Maros-Torda megye magyar- és románlakta falvaiba tett látogatást feleségével. Gyűjtőútjai közül minden bizonnyal ez a legizgalmasabb a hangszeres anyag interetnikus kapcsolatait tekintve. Nagyobb lélegzetvételű korábbi gyűjtéseire sokszor homogén etnikai környezetben került sor, noha előfordult, hogy egy-egy alkalommal több népcsoporttól is rögzített anyagot. Az 1914 tavaszán bejárt útvonal azonban egyaránt bőségesen merített a magyar és a román anyagból: a Felső-Maros vidékének román népességű területei felől a Marosszéki és Felső-Maros menti magyarság és a szomszédos román népesség nyelvi-etnikai határvonalán keresztül a Nyárád mente magyarlakta területeire vezetett. Bartók így egy gyűjtőút keretei között készíthetett gazdag dokumentációt homogén magyar és román lakosságú területekről, s a két nép kulturális kontaktzónájában fekvő falvakból is. Az 1914-es Maros-Torda megyei gyűjtőút anyaga Bartók több művében is megjelenik, amelyek közül néhány ezen a lemezen is megszólal néhány az eredeti gyűjtésekből, a Cantata profana szövege pedig Bartók előadásában, versszakonként tagolva viszi végig a hallgatót az 1914-es gyűjtőút anyagán.

 1. „Once there was an old man”
 2. Colind of the Sons Turned Into Stags
 3. Wedding March and Couple Dances from Râpa de Sus
 4. Romanian Circle Dances and Bota from the Upper Maros Valley
 5. When the Shepherd Lost the Sheep
 6. „Dearest, loving father, aim not at thy children!”
 7. Romanian Lament and Ţigănește
 8. Romanian Dance Tunes and Lament on the Flute
 9. Romanian Dance Cycle from the Gurghiu and Beica Valleys
 10. Béla Bartók: Romanian Christmas Carols I/6. BB 67
 11. Béla Bartók: Romanian Christmas Carols I/7. BB 67
 12. „The lanterns are lit. The tables are set. The glasses are filled.”
 13. Lament from Nyárádköszvényes
 14. Jártatós, Forgatós and Sebes from the Nyárád Region
 15. Bartók Béla: 15 Hungarian Peasant Songs, 3. BB 79
 16. Where Do You Go, Three Orphans…
 17. Székely Laments and Dance Tunes on the Flute
 18. My Bright Sun…
 19. „But we cannot go!”
 20. Bartók Béla: 15 Hungarian Peasant Songs, 2. BB 79
 21. Looking Back
 22. Only From Clear Springs

Elérhető letöltések: